Đội Ngũ Debet

Giới Thiệu Đội Ngũ Debet

Chào mừng bạn đến với trang giới thiệu đội ngũ của Debet – nơi chúng tôi tự hào giới thiệu những cá nhân xuất sắc đằng sau thành công của chúng tôi. Tại Debet, chúng tôi tin rằng đội ngũ là trái tim và linh hồn của công ty, và mỗi thành viên đều đóng góp một phần không thể thiếu vào sự phát triển và thành công chung.

Sứ Mệnh Của Chúng Tôi

Chúng tôi tập trung vào việc tạo ra một môi trường làm việc chuyên nghiệp, sáng tạo và hỗ trợ lẫn nhau, nơi mỗi cá nhân có cơ hội phát triển và đóng góp vào sự thành công của công ty.

Văn Hóa Công Ty

Tại Debet, chúng tôi xây dựng một văn hóa công ty đậm đà, nơi sự đổi mới, sự tôn trọng và sự hợp tác được đề cao. Chúng tôi không chỉ là một đội ngũ, chúng tôi là một gia đình.

Ban Quản Lý

Huỳnh Thị Mỹ Tiên
CEO tại Debet Casino Việt Nam

CEO hơn 5 năm kinh nghiệm trong chuyên môn quản lý và điều hành tại các tập đoàn game casino lớn trên thế giới

Ngô Kim Cương
Content Manager

Nhân viên xuất sắc hơn 3 năm kinh nghiệm trong chuyên môn, tại Debet Kim Cương đã đạt được nhiều thành công trong các dự án chị quản lý.